Αναλαμβάνουμε την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του ανελκυστήρα σας είτε λόγω απαίτησης προς πιστοποίησή τους είτε λόγω δικής σας επιθυμίας.

Και εδώ έχουμε την τεχνογνωσία, την ικανότητα καθώς και την εμπειρία των 42 ετών να αναβαθμίσουμε οποιονδήποτε ανελκυστήρα με υλικά και εξαρτήματα τελευταίας τεχνολογίας και φυσικά των πιο αξιόπιστων οίκων.

Η αναβάθμιση των ανελκυστή­ρων που μπορεί επίσης να γίνει για αισθητικούς ή και λειτουργικούς λόγους, περι­λαμβάνει: μερική ή ολική αντικατάσταση επιμέρους συστημάτων και υποσυ­στημάτων. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

  • 40 Εκκλησιών 11 Βύρωνας, Τ.Κ. 16231
  • Tηλ. 210 7645207 Fax: 210 7645710
  • anser_hellas[at]hotmail.com
  • www.anserhellas-serpanos.gr