Συχνές Ερωτήσεις & Χρήσιμες Απαντήσεις

 • Είναι σταματημένος ο ανελκυστήρας με τα φώτα αναμμένα, γιατί;

  Ο ανελκυστήρας είναι ένα μηχάνημα το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία όλο το 24ωρο. Κατά συνέπεια, είναι λογικό να παρουσιάζει ορισμένες «βλάβες», εντός βέβαια ανεκτού πλαισίου, βάση της συχνότητας χρήσης του. Επιπλέον, κυρίως στους νέους ανελκυστήρες, υπάρχει πληθώρα ασφαλιστικών δικλείδων, οι οποίες πρέπει να λειτουργούν οποιαδήποτε στιγμή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση προφανώς, μια ασφαλιστική δικλείδα έχει ενεργοποιηθεί με αποτέλεσμα να μένουν τα φώτα ανοιχτά στον θάλαμο.
 • Τι κάνω σε περίπτωση που εγκλωβιστώ στον ανελκυστήρα;

  Όσον αφορά το άτομο που έχει εγκλωβιστεί, η μόνη ενέργεια που μπορεί να κάνει, είναι να ειδοποιήσει για τον εγκλωβισμό πατώντας το ειδικό μπουτόν κινδύνου. Πέραν αυτού, σε κάθε πιστοποιημένο ανελκυστήρα έχει εξασφαλιστεί ο συνεχής εξαερισμός του φρεατίου και είναι σε λειτουργία όλες οι δικλείδες ο ασφαλείας. Συνεπώς, ουδείς κίνδυνος υπάρχει έως ότου πραγματοποιηθεί ο απεγκλωβισμός.
 • Τι γίνεται σε περίπτωση εγκλωβισμού ενός ατόμου;

  Στους υδραυλικούς ανελκυστήρες υπάρχει αυτόματος απεγκλωβισμός. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο ανελκυστήρας που σταματάει την κίνησή του, κατέρχεται αυτόματα στην στάθμη του αμέσως κατώτερου ορόφου. Σε περίπτωση βλάβης έρχεται τεχνικός και μέσω της χειραντλίας που βρίσκεται στο μπλοκ βαλβίδων απεγκλωβίζει το άτομο. Στους μηχανικούς ανελκυστήρες ο αυτόματος απεγκλωβισμός δεν υπάρχει αλλά μπορεί να τοποθετηθεί ως έξτρα εξάρτημα.
 • Πόσο ασφαλείς είναι οι παλιοί ανελκυστήρες;

  <p>Επειδή ο ανελκυστήρας έχει να κάνει με την καθημερινή μετακίνηση ανθρώπων, τα θέματα ασφαλείας είναι υψίστης σημασίας. Κάθε μηχάνημα είτε είναι καινούριο ή παλιό μπορεί να μην είναι ασφαλές αν δεν πραγματοποιείται σωστά η μηνιαία προληπτική συντήρηση ή αν τα εξαρτήματα δεν είναι πιστοποιημένα. Ειδικότερα ο κίνδυνος βλαβών, απορρυθμίσεων και ατυχημάτων είναι μεγαλύτερος σε ανελκυστήρες παλαιού τύπου. Στις περιπτώσεις αυτές πολλά εξαρτήματα έχουν υποστεί φθορές λόγω πολυχρησίας και χρειάζονται επισκευή. Για το λόγο αυτό η Ε.Ε. συστήνει ριζική αναπαλαίωση του ανελκυστήρα κάθε 20 χρόνια για μέγιστη ασφάλεια.</p>
 • Πώς θα ξεπεράσω την κλειστοφοβία;

  Η θεραπεία της κλειστοφοβίας είναι εξατομικευμένη και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κίνητρο του ίδιου του ατόμου. Ενδείκνυνται η Γνωσιακή ψυχοθεραπεία και η θεραπεία Συμπεριφοράς, οι οποίες διαθέτουν τεχνικές που εστιάζουν στην αλλαγή των δυσλειτουργικών εκείνων σκέψεων και συμπεριφορών πάνω στις οποίες χτίζεται ο φόβος των κλειστών χώρων. Οι κύριοι στόχοι της θεραπείας είναι η άμβλυνση του φόβου, η εξάλειψη της φοβικής αποφυγής, και η επακόλουθη βελτίωση της λειτουργικότητας.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

 • 40 Εκκλησιών 11 Βύρωνας, Τ.Κ. 16231
 • Tηλ. 210 7645207 Fax: 210 7645710
 • anser_hellas[at]hotmail.com
 • www.anserhellas-serpanos.gr