Όλες οι κομβιοδόχοι είναι κατασκευασμένες από αντιμαγνητικό ανοξείδωτο και όλες…
ΕΠΙΤΟΙΧΗ Ν.Τ. S.MIRROR RED Κωδικός Προϊοντος: Κ4ΙENT-SMΟΤ001 Κομβιοδόχος ισογείου επιφανειακής…
ΕΠΙΤΟΙΧΗ Ν.Τ. S.MIRROR BLUE Κωδικός Προϊοντος: Κ4ΟEΝT-SMΤD002 Κομβιοδόχος ορόφου επιφανειακής…

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

  • 40 Εκκλησιών 11 Βύρωνας, Τ.Κ. 16231
  • Tηλ. 210 7645207 Fax: 210 7645710
  • anser_hellas[at]hotmail.com
  • www.anserhellas-serpanos.gr