Σε περίπτωση που ο ανελκυστήρας χρήζει πιστοποίησης λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικού από εξειδικευμένο και διαπιστευμένο φορέα, εμείς αναλαμβάνουμε να σας παρέχουμε αυτή την υπηρεσία. Η διαδικασία αφορά τον έλεγχο που πρέπει να γίνει από τον φορέα και την καταχώρηση στο μητρώο των ανελκυστήρων. Στον έλεγχο  ο επιθεωρητής του φορέα πιστοποιήσεων, θα πιστοποιήσει μετά από δοκιμές του ανελκυστήρα αν συμμορφώνεται  με τα πρότυπα. Σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία, στον έλεγχο πρέπει να παρευρίσκεται το συνεργείο συντήρησης για να παράσχει οποιαδήποτε συνδρομή στους τεχνικούς ελέγχους,  απαιτήσει  ο  επιθεωρητής. 

Στην  συνέχεια συγκροτείται  φάκελος  από το γραφείο μας  (αίτηση, πιστοποιητικό  φορέα, βιβλίο κ.λ.π.)  και  κατατίθεται στην  αρμόδια  υπηρεσία  για  την καταχώρηση του, πάντοτε υπό την επιμέλεια μας.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

  • 40 Εκκλησιών 11 Βύρωνας, Τ.Κ. 16231
  • Tηλ. 210 7645207 Fax: 210 7645710
  • anser_hellas[at]hotmail.com
  • www.anserhellas-serpanos.gr