Οι αυτόματες πόρτες έχουν ενσωματωμένο κινητήρα Inverter και χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα και μεγάλη αντοχή τους. Τοποθετούνται σε διάφορα φρεάτια και μπορούν να είναι τηλεσκοπικού ή κεντρικού ανοίγματος.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

  • 40 Εκκλησιών 11 Βύρωνας, Τ.Κ. 16231
  • Tηλ. 210 7645207 Fax: 210 7645710
  • anser_hellas[at]hotmail.com
  • www.anserhellas-serpanos.gr