Σύστημα σειριακής επικοινωνίας μεταξύ θαλάμου και πίνακα ελέγχου.

Πλεονεκτήματα:

  • Μείωση κόστους εγκατάστασης και συντήρησης.Μείωση του αριθμού καλωδίων που απαιτούνται στο ελάχιστο.
  • Απαιτείται μόνο ένα εύκαμπτο καλώδιο για την σύνδεση θαλάμου και πίνακα ελέγχου ανεξαρτήτως αριθμού στάσεων.
  • Απαιτούνται μόνο 3 καλώδια για την σύνδεση χειριστηρίου συντήρησης οροφής θαλάμου και χειριστηρίου θαλάμου. 
  • Ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου εγκατάστασης.
  • Αποφυγή σφαλμάτων κατά την εγκατάσταση.Καθιστά ευκολότερη την αντιμετώπιση τυχών βλαβών.
  • Δεν επηρεάζεται από τυχών θορύβους ή παράσιτα.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

  • 40 Εκκλησιών 11 Βύρωνας, Τ.Κ. 16231
  • Tηλ. 210 7645207 Fax: 210 7645710
  • anser_hellas[at]hotmail.com
  • www.anserhellas-serpanos.gr